Årsmøte/dugnad Vaulan vannlag lør 5.sep kl. 10:00

Skrevet av

Det kalles med dette inn til Årsmøte og dugnad i Vaulan vannlag lørdag 5.september kl. 10:00.
Oppmøte ved pumpehuset.

Saker – Årsmøte
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Regnskap (legges frem på årsmøte)
6. Budsjett: fastsettelse av kommende årsavgift
7. Orientering fra grunneier med tanke på eventuelt salg av flere hyttetomter.
8. Diskusjon og beslutning om vannlaget skal tillate flere tilkoblinger
a. Herunder behandle en konkret forespørsel
b. Diskutere og beslutte eventuell tilkoblingsavgift
9. Orienteringssak: Kontroll på det elektriske anlegget av El-Tilsynet.

Dugnad
Torbjørn og Per har foretatt en befaring og kommet frem til at følgende bør utføres:

  • Deler av gjerdet rundt vannreservoaret er brutt ned av snø og må repareres. Vi trenger gjennomgående skruer med skive og mutter, vinkelsliper og skrumaskin. Torbjørn handler inn det vi trenger.
  • Grinda inn til vannreservoaret må justeres.
  • De delene av gjerdet som ikke ble beiset på dugnaden i 2019 må beises i år. Det står tre liter beis og et par koster i pumpehuset.
  • Det skal monteres ny festebrakett for flottørene i vannreservoaret. Ekstra flottør ligger i pumpehuset. Torbjørn snakker med Terje for å skaffe festebrakett.
  • Stativet under pumpa har fått rustskader. Foreslår en runde med Hammerslag for å forlenge levetiden.
  • Det er behov for å fylle på mere grus rundt pumpehuset. Ikke større mengder enn at det kan gjøres med spade og trillebår.

Med vennlig hilsen
Erland Pettersen
Leder Vaulan vannlag