Årsmøte og dugnad i vannlaget lørdag 9. september kl 10:00 – oppdatert 21.08

Skrevet av

Oppmøte pumpehuset.

1. Godkjenning av innkalling
2. Regnskap
3. Vannavgift
4. Utbedringer.
5. Eventuelt

Vi starter dagen med årsmøte og fortsetter med dugnad.
Gjøremålsliste utarbeides av Per.

Per skriver:
«For årets dugnad er det ikke planlagt spesielle gjøremål. Vi tar en sjekk av pumpe, trykktank og de øvrige tekniske installasjonene, samt en vurdering på om pumpekummen må vaskes.
De fleste av oss kjenner etter hvert anlegget godt. Minner allikevel om at dugnaden er en utmerket anledning for de som eventuelt har spørsmål til hvordan ting fungerer å få svar på dette.
Vi snakkes på dugnad og årsmøte!»

Med vennlig hilsen
Tor Åge Bolsø