Årsmøte Tælveien veglag

Skrevet av
Sted:  Fredheim grendahus, Grindal
Tid: Fredag 10. mars, kl 19:30
Saksliste
1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
3. Valg av en til å skrive møteprotokoll
4. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokoll
5. Regnskap
6. Oppløsning av veilaget ved eventuell overføring til Jøldal veglag
Informasjon
Oppløsning av veglaget krever minst 50% av stemmene (1 stemme pr hytteeier og 10 stemmer pr grunneier), derfor er det viktig at de som eventuelt ikke kan møte sender fullmakt til en av styrets medlemmer eller et annet medlem som deltar.
Det er årsmøte i Jøldal veglag i mars, sannsynligvis 22.mars, hvor sammenslåing skal behandles. Det er ønskelig at felles grunneiere i begge veglag kommer på dette årsmøtet, eventuelt sender med fullmakt.
Rennebu, 23. februar 2017
Med vennlig hilsen styret
Jostein Aas
Jon Sverre Sugaren
Atle Reitaas