Tælveien veglag årsmøte informasjon

Skrevet av

Til Medlemmene i Tælveien veglag.

I henhold til vedtektene https://www.joldalsveien.no/vedtekter-3/ skal årsmøtet i Tælveien veglag avholdes innen utgangen av september. Før årsmøtet 2021 avholdes ønsker styret å få svar på en sak vi har sendte til Jøldal veglag angående mulig sammenslåing av de to veglagene. Jøldal veglag har flere ganger måttet utsette sitt årsmøte, hovedsakelig grunnet Korona, og har per i dag ikke satt noen dato for sitt årsmøte. Det er derfor mulig vi må utsette årets årsmøte i Tælveien veglag til oktober/november. Kommer med dato og innkalling når dette er klart.

For Styret