Brev sendt ut den 26. september til Grunneiere og Hytteeiere

Skrevet av

Brev sendt ut den 26. september til Grunneiere og Hytteeiere tilknyttet Tælveien viser seg ikke å ha kommet frem til alle. Dermed forsøker vi å nå de resterene via hjemmesiden. Under finnes kopi av brev og referat fra Ekstraordinært årsmøte i Tælveien veglag den 10.09.17. Hvis brevet kom frem, er det mulig dette er påstemplet «Porto kontrollert. Underfrankert sending». Underfrankering er en feil begått av Posten, da brevene ble levert Post i butikk, og det ble betalt for porto i henhold til deres krav.
Den 14.09.17 sendte Per Bjørnaas ut en e-post med emne Tælveien og ønske om å sjekke vedlagte liste over hytte og grunneiere langs Tælveien og gi tilbakemelding på eventuell feil og mangler. e-post utsendelse rapporterte feil med flere e-post kontoer. Med andre ord sitter styre i Tælveien Veilag på en mangelfull kontaktliste.
De av dere som ikke har mottatt brev og/eller e-post, sender kontakt informasjon på e-post til Per Bjørnaas.

Brev til Grunneiere og Hytteeiere tilknyttet Tælveien – Hytteskatt 26.09.17

Ekstraordinært årsmøte i Tælveien veglag 10.09.17 – referat