Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag

Skrevet av

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag.
Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 10:00 på Fredheim forsamlingshus i Grindal.
Dugnaden avholdes etter årsmøtet.
Innkalling/agenda for årsmøte finner du her.
Årsmøtet avholdes etter gjeldende smittevernregler for Covid19.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-med-inntil-200-personer