Innkalling til årsmøte/dugnad 2019 i Tælveien veglag

Skrevet av

Årsmøtet/dugnad avholdes den 14. september kl. 1000. Vi møtes ved Hytta til Kåre Quenild der vi satser på å kunne avholde årsmøtet ute/på terrassen.

For dugnaden trenger vi: Ryddesag, motorsag, aggregat og bormaskin for montering av brøytestikker. Josten stiller med traktor og fliskutter, samt en traktor for utkjøring av grus.

Agenda årsmøte:
o Godkjenning av innkalling.
o Valg av referent og to til signering av protokoll.
o Regnskap
o Evaluering vinterbrøyting vinteren 2018/2019.
o Status innlemming i Jøldalen veglag.
o Driftsavtale for Tælveien v/Jøldal Veglag.
o Vinterbrøyting.
o Bompenger.
o Eventuelt.

Valg:
Valgkomiteen kommer med sin innstilling i møtet.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Innkalling er sendt på e-post til alle medlemmer. Er det medlemmer som ikke har mottatt informasjon, gi tilbakemelding til styre på e-post