Ekstraordinert årsmøte i Tælveien veglag

Skrevet av

Sted: Fredheim grendahus, Grindal
Tid: Søndag 10. sept, kl 17:00
Saksliste
1. Sammenslåing med Jøldal veglag ?
2. Vinterbrøyting
3. Bompenger
4. Valg av to medlemmer til styret i Tælveien
5. Eventuelt
Fint om dere kan gi beskjed hvis dere deltar
Med vennlig hilsen styret
Jostein Aas, tlf 900 41560
Jon Sverre Sugaren, tlf 915 13575
Atle Reitaas, tlf 934 48060