Omadressering av Adressa

Skrevet av

Når Adressa omadresseres til

c/o Vaulan eller Dalan
Ræset Grindal
7393 Rennebu

vil avisa bli levert i aviskasse på Ræset Grindal uten påført navn i henhold til krav fra Posten. Kundeservice hos Adressa skriver «Leveringen til Ræset Grindal blir levert med posten på en «Unavnet» rute. Derfor blir det dessverre ikke trykket navn på avisene. Dette er noe Posten har bestemt, og vi kan dessverre ikke overstyre det.» Dette resulterer i at vi ikke vet i hvilken aviskasse inne i fjellet avisene skal legges.

Samtidig skriver kundeservice at Posten vet hvor mange aviser som skal leveres til c/o Vaulan og c/o Dalan, så hvis vi deler den store aviskasse i to «avdelinger» som merkes Dalan og Vaulan bør det bli mulig å plukke med rett antall aviser til aviskassene for Dalan og Vaulan.

Slik instruks er formulert i lokket på aviskasse ved Ræset Grindal, vil alle aviser bli lagt i aviskasse i Dalan.