Tælveien veglag – Hytteskatt

Skrevet av

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier.
Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> – hytteskatt <fra år>/<til år> (2020/2021). Som dokumentasjon for betalt Hytteskatt, gå inn på «Utførte betalinger» i nettbanken og velg «Skriv ut detaljer». Kvittering som presenteres skrives ut, kopieres og legges i hytteeier og besøkende til hytteeier sine biler. Se informasjon under https://www.joldalsveien.no/bompriser/