Tælveien

Skrevet av

De fleste hytteeierne som tilhører Tælveien har betalt den nye hytteskatten/årskort. Formålet her er å holde en god standard på Tælveien både sommer og vinter. Brøytefrekvens vil bli den samme som for Jøldalsveien. Terje Frøseth er engasjert for jobben. Selv om hytteskatt/årskort er frivillig, oppfordres alle til å betale denne. Det koster penger å vedlikeholde vei.
For de som velger å betale enkelturer har Rennebu Kommune godkjent nye bomsatser på henholdsvis kr. 100,- pr. passering på vinteren og kr. 50,- pr. passering på sommeren. Det vil ikke bli anledning til å kjøpe påskekort og/eller sommerkort.
Parkeringsplassen på «Tippen» er noe utvidet i forhold til tidligere år. I tillegge er det mindre parkeringsplasser langs veien. Der vinterbrøytingen stopper er det reservert plass slik at brøytebil/traktor har mulighet for å snu. Det er satt opp skilt som viser snuplassen. Ber om at dette respekteres slik at brøytemannskapene får så gode arbeidsforhold som mulig.
Med flott vei fram til hytta og skispor som venter er det bare å glede seg.
God tur til Fjells!