Vaulan Vannlag referat Årsmøte 2018

Skrevet av

Referat , regnskap og bilder fra dugnaden finner du under Les videre >>.
Som det fremgår av referatet vedtok årsmøtet en vannavgift for inneværende år på kr 600,- pr. medlem. Vi ber om at dette blir innbetalt til Vaulan Vannlags konto nr. 9235.21.24321 innen 01.12.2018.

For styret i Vaulan Vannlag
Asgeir Flatjord